Kojenecká voda – v čem se liší od té pitné?

Kojenecká voda je voda z podzemního zdroje, řádně chráněného. Dle názvu ji lze použít k přípravě stravy pro kojence a zároveň je vhodná k trvalé konzumaci všemi skupinami obyvatel (na rozdíl třeba od vod minerálních, které k trvalému požívání vhodné nejsou). Pro její úpravu před distribucí nelze použít nic jiného než UV záření, které slouží k hygienickému zabezpečení.

Limity jednotlivých ukazatelů, které charakterizují složení vod, jsou zakotveny ve vodohospodářských předpisech – vodu pitnou zahrnuje vyhláška č. 252/2004 Sb. (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-252) a kojeneckou nebo přírodní pramenitou vyhláška č. 275/2004 Sb. (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-275). V následující tabulce jsou vybrány parametry klíčové, resp. ty, které by zde byla škoda nezmínit.

Parametr Pitná voda Kojenecká voda
Dusičnany [mg/l] 50 10
Dusitany [mg/l] 0,5 0,02
Konduktivita [mS/m] 125 70
Sodík [mg/l] 200 20

Dusičnany a dusitany spolu úzce souvisí. Pro člověka jsou nebezpečné dusitany, které způsobují methemoglobinémii (vznik methemoglobinu, oxidované formy krevního barviva hemoglobinu; methemoglobin nedokáže transportovat téměř žádný kyslík). Dusitany jsou však ve vodách nestabilní a za dostatku rozpuštěného kyslíku se přeměňují na dusičnany, kterou jsou problematické až ve vyšších koncentracích – v těle by se redukovaly na dusitany a bylo by zaděláno na problém. Snížení obsahu těchto forem dusíku tak snižuje zmíněná rizika.

Konduktivita vyjadřuje vodivost „vodného roztoku“, která je způsobena převážné iontovými složkami. Dají se z ní vyjádřit ve vodě rozpuštěné látky (RL) – maximální hodnota pro pitnou vodu (125 mS/m) odpovídá přibližně jednomu gramu RL na litr vody. Snížení hodnoty konduktivity v kojenecké vodě tak znamená menší množství RL, s čímž je v souladu i snížený limit pro sodík, jednoho ze zástupců iontů a mj. hlavní kationt kuchyňské soli.

Kvalita kojenecké vody oproti vodě pitné tedy dosahuje určitých změn, které se mají zapříčinit o to, aby kojenci byli vystaveni co nejmenším rizikům. Když se však podíváme do jiných států Evropy, a že bychom ani nemuseli jezdit daleko, termín kojenecká voda vůbec nenajdeme..

Tento fakt svědčí o tom, že kojenci nejsou vystaveni při požívání vody pitné zvýšenému riziku či nebezpečí, její kvalita se dá považovat za dostačující. Některé rodiny si na kojeneckou vodu potrpí, což je pro jejich nejmenší úplně v pořádku.

Rozdíl se pak už jen může projevit v ceně, kojenecká voda (stejně jako další vody balené) je o poznání dražší..

 

Zdroj: https://h2ospodar.cz

Zpět do obchodu